Outreach subsidie toegekend aan initiatief CheckYourFuture

Afgelopen maandag 2 oktober is bekend geworden dat CheckYourFuture subsidie heeft ontvangen vanuit de Landelijke Outreachmiddelen Bètadecanen NL. CheckYourFuture (werknaam) is een initiatief van Fréderique Kool (wiskundedocent en mentor VWO), Jason Zijlstra (wiskundedocent en decaan VWO) en Jöbke Janssen (onderzoeker CWI en ondernemer). Het doel is om een nationaal verzamelplatform op te zetten voor het opdoen van inspiratie in het loopbaan-oriëntatieproces, met een initiële focus op bètatechniek. 

De inspiratie voor bètatechniek wordt gegeven door middel van video’s en interviews waarin diverse personen vertellen over hun eigen loopbaan en de keuzes daarin om zo een duidelijk en realistisch toekomstbeeld bij bètatechnische studies te schetsen. Naast het creëren van eigen content, is het doel om zoveel mogelijke bestaande content op CheckYourFuture samen te laten komen, zodat versplintering wordt tegengegaan en een duurzame voorziening kan worden gerealiseerd. 2024 is hierin het pilot jaar.

Reacties zijn gesloten.