Uitbouw van Vierkant voor Wiskunde zomerkampen

De bèta-vicedecanen hebben een bijdrage toegekend om in 2024, 2025 en 2026 de zomerkampen van stichting Vierkant voor Wiskunde te versterken en uit te bouwen.

Vierkant voor Wiskunde is in 1993 opgericht om zomerkampen met wiskundige activiteiten te organiseren. Sinds 1994 zijn er elke zomer kampen voor  jongeren vanaf groep 6 tot en met klas 6. Er zijn kampen voor verschillende leeftijdscategorieĂ«n: kamp A voor bovenbouw PO, kamp B voor onderbouw VO en kamp C voor bovenbouw VO. Tegenwoordig nemen jaarlijks meer dan 170 jongeren aan de zomerkampen deel. Maar omdat lang niet alle PO- en VO-scholen worden bereikt, is nog groei mogelijk.

De bèta-vicedecanen zijn zeer lovend over Vierkant voor Wiskunde. De motivatie om de bijdrage toe te kenen is als volgt:

  • Een mooi initiatief dat al jaren loopt
  • Veel aandacht om bereik en diversiteit te vergroten
  • Zeer waardevol outreach instrument

De kampen worden begeleid door een enthousiast team vrijwilligers. Zij zetten zich elk jaar in om leuke, nieuwe activiteiten en uitdagende wiskundige problemen te bedenken, De ervaring bij het inmiddels dertig jaar lang organiseren van wiskundezomerkampen heeft geleerd dat dit soort activiteiten een kweekvijver vormen voor talent. Uit een enquête blijkt dat een groot deel van de kampdeelnemers later wiskunde of een andere bètastudie gaat studeren. Zij worden later docent of universitair onderzoeker of gaan hun wiskundige kennis toepassen in industrie en bedrijfsleven.

Reacties zijn gesloten.