Innovatie

Doelstellingen

De Commissie Innovatie heeft de volgende doelstellingen:

 • Door samenwerking de innovatie in het bedrijfsleven en kennisinstituten helpen bevorderen
 • Vragen die rondom de toepassing van de wiskunde spelen beantwoorden door middel van het Transferpunt Wiskunde en Innovatie.
 • Outreach: bekendheid geven aan toepassingen van Wiskunde.

Activiteiten

De Studiegroep Wiskunde met de Industrie (SWI) bestaat al sinds geruime tijd en wordt elk jaar door een andere universiteit georganiseerd. Gedurende een week worden vragen van enkele bedrijven en instituten door wiskundigen besproken en wordt er naar oplossingen gezocht.

De College Tour Data Analytics for Professionals is een activiteit die de commissie samen met TopQuants uitvoert en zich richt op kennisoverdracht naar bedrijven.

In de week waarin normaal gesproken de Studiegroep Wiskunde met de Industrie 2021 (SWI) zou hebben plaatsgevonden, vertelden zes bedrijven in drie verschillende webinars over hun ervaringen met eerdere SWI’s.

Dit jaar organiseert de commissie weer de Best Thesis in Applied Math award. De finalisten presenteren hun werk tijdens het eerste Dutch Mathematics Community Event dat online plaatsvindt op woensdag 1 september.

Op de hoogte blijven van de activiteiten van de commissie? Schrijf je dan onderaan deze pagina in voor de nieuwsbrief.

Samenwerking

In april 2010 hield 4TU.AMI haar openingssymposium. Het Applied Mathematics Institute (AMI) is een initiatief van de wiskundeafdelingen van de drie Technische Universiteiten. Bij 4TU.AMI staan valorisatie, toepassingen en transfer van hoogwaardige wiskundekennis centraal. Bijna gelijktijdig met 4TU.AMI kreeg het PWN vorm. De commissie innovatie van PWN deelt verscheidene doelen met 4TU.AMI en het streven is om een nauwe samenwerking tussen beide organisaties op te bouwen zodat de versterking van de Toegepaste Wiskunde die 4TU.AMI voor de drie Technische Universiteiten wil bereiken, ook in algemenere zin binnen PWN gerealiseerd kan worden voor alle Universiteiten.

Recent is het initiatief voor een European Institute of Mathematics for Innovation (EIMI) genomen. Dit initiatief is voortgekomen uit de “Forward Look on Mathematics and Industry” (FMLI) van de ESF; het ESF-rapport is begin december aan de Europese Commissie aangeboden. Kort hiervoor is door een consortium van 6 instituten een voorstel ingediend voor een “Design Study” die volgens de planning eind 2011 van start zal gaan. Het consortium wordt aangevoerd door het ESF en bestaat onder meer uit MATHEON, het instituut voor toegepaste wiskunde dat de wiskundeafdelingen van de drie Berlijnse universiteit (HU, FU, TU) en twee instituten (ZIB, WIAS) verenigt. MATHEON is een strategische samenwerking aangegaan met 4TU.AMI; MATHEON heeft daarom AMI uitgenodigd zich als partnerorganisatie bij het consortium aan te sluiten. Deze constructie maakt het mogelijk dat via de Commissie Innovatie van PWN ook de toegepaste wiskundigen van de algemene universiteiten bij de totstandkoming van EIMI betrokken kunnen worden.

Presentaties NCM 2013: Funding Mathematics

 1. PWN Presentatie Funding Mathematics
 2. Mathematics Simplified
 3. Top Sectors
 4. RUN NWO

Samenstelling

 • Mark Roest, voorzitter (VORtech)
 • Kees Vuik, plaatsvervangend voorzitter (TUD)
 • Alessandro Di Bucchianico (TUE)
 • Bram van den Broek (Hogeschool Fontys)
 • Diederik Fokkema (ING)
 • Vivi Rottschäfer (UL, UvA)
 • Rob van der Mei (CWI, VU)
 • Mark van Assem (NWO, adviseur)
 • Wil Schilders (directeur PWN, adviseur)
 • Hildegard Montsma (contactpersoon Wiskunde en Industrie)

Inschrijven nieuwsbrief Commissie Innovatie

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten georganiseerd door de Commissie Innovatie? Schrijf je dan hieronder in voor de nieuwsbrief.

* indicates required

Reacties zijn gesloten.