MasterMath

logo-mastermath

Mastermath is een samenwerking van de 9 Nederlandse universiteiten met een wiskunde- of technische wiskundeopleiding. Deze universiteiten zijn Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Universiteit Twente, Technische Universiteit Eindhoven, Technische Universiteit Delft en Radboud Universiteit Nijmegen. Samen bieden ze onderwijs op master en PhD niveau aan.

Mastermath wordt bestuurd door het regieorgaan, dat bestaat uit de directeuren van de lokale wiskunde masteropleidingen, de directeur van het LNMB (Landelijk Netwerk Mathematisch Besliskunde), de directeur van DISC (Dutch Institute for Systems and Control), de uitvoerend directeur en de voorzitter. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, uitvoerend directeur, directeur LNMB, en directeur DISC. Mastermath legt verantwoording af aan de directeuren van de deelnemende instituten, door middel van een jaarlijks rapport. De deelnemende instituten betalen samen de kosten.

Doelen

De belangrijkste doelen die bij de samenwerking tussen de Masteropleidingen Wiskunde voor ogen staan zijn:

  • HOGE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS. Voortdurende bezuinigingen in het hoger onderwijs hebben geleid tot een verschraling van het onderwijsaanbod. De landelijke samenwerking van de masteropleidingen biedt de garantie dat de student altijd het beste landelijk beschikbare onderwijs aangeboden krijgt.
  • Mastermath is opgericht om ondanks lage studentenaantallen rond 2000 toch gespecialiseerde colleges te geven voor groepen van minstens 20 studenten. Nu zijn de studentenaantallen veel hoger, maar omdat de staf van de instituten niet mee is gegroeid is de efficientie van gezamenlijk aangeboden colleges nodig.
  • INTERACTIE VAN STUDENTEN UIT DE VERSCHILLENDE INSTELLINGEN. Door het landelijk onderwijs leert de student meer studiegenoten onder de wiskundestudenten kennen.
  • INZICHT IN HET LANDELIJK POTENTIEEL VOOR PHD-KANDIDATEN. Zowel docenten als studenten krijgen een ruimere blik op de mogelijkheden in verband met een promotie.

Overzicht onderwijs

Het onderwijs binnen de wiskunde masteropleidingen bestaat ongeveer uit een cursorisch deel van één jaar en een niet-cursorisch deel van één jaar, waartoe de afstudeeropdracht en mogelijke andere onderdelen, zoals bijvoorbeeld een mogelijke stage, behoren. Het programma van Mastermath richt zich voornamelijk op het cursorisch deel van de masteropleiding, maar bevat ook enkele programma’s van op elkaar aansluitende vakken, voor 1e en 2e jaars masterstudenten en promovendi. Het regieorgaan beslist over het onderwijsprogramma op basis van voorstellen van de genoemde onderzoeksclusters, van LNMB, 3TU, DISC en aanspreekpunten van verschillende vakgebieden (Logica, Numerieke Wiskunde, Geschiedenis). Elk vak wordt door de deelnemende studenten geëvalueerd. De evaluaties worden met een reactie van de docenten naar de opleidingscommissies van de opleidingen gestuurd en door afgevaardigden daarvan weer landelijk besproken met het dagelijks bestuur en daardoor met het regieorgaan. De examencommissies van de opleidingen zijn verantwoordelijk voor de door hun studenten gevolgde vakken.

De basisvakken van Mastermath sluiten aan op de bachelorprogramma’s van de deelnemende instituten. Colleges van 1 cluster of vakgebied worden zoveel mogelijk op 1 dag geroosterd.  Daardoor hoeven studenten minder te reizen, en kunnen locale vakken op de andere dagen worden geroosterd. De reiskosten van studenten worden vergoed. De meeste colleges worden in Utrecht en Amsterdam aangeboden, maar de bedoeling is meer colleges op andere locaties aan te bieden en die toegankelijk te maken voor middel van video-opnamen en wellicht streamen.

De electronische leeromgeving

Sinds augustus 2015 is een Electronische LeerOmgeving operationeel. Het gebruikte systeem is Moodle (open source). In 2015–2016 maakten de 7 lerarencolleges en 4 andere colleges hiervan gebruik. Het systeem is goed bevallen en de feedback van docenten en studenten was positief. Vanaf 2016–2017 wordt de ELO voor alle vakken gebruikt.
Voor alle informatie omtrent Mastermath kijk op https://elo.mastermath.nl

Reacties zijn gesloten.