Vaksteunpunten wiskunde

Wat is een vaksteunpunt wiskunde?

Vaksteunpunten wiskunde zijn in bijna elke regio aanwezig, meestal ondergebracht bij een universiteit of hogeschool. De vaksteunpunten wiskunde zijn oorspronkelijk als wiskunde D steunpunt opgericht, maar de meeste hebben de activiteiten verbreed naar wiskunde A, B en C.

Vanuit een vaksteunpunt vinden activiteiten voor leerlingen en docenten plaats. De steunpunten werken vaak samen met wiskundedocenten om aantrekkelijk en actueel wiskundeonderwijs vorm te geven. Denk bijvoorbeeld aan masterclasses voor leerlingen, nascholingscursussen voor nieuwe examenprogramma’s of pilots rond videoconferencing en afstandsleren.

Veel steunpunten werken met docentontwikkelteams (DOT’s), teams waarin docenten gezamenlijk werken aan de vernieuwing of verbetering van hun onderwijs. De trekker van de DOT is vaak werkzaam bij een universiteit of hogeschool.

De vaksteunpunten wiskunde werken landelijk samen, maar de precieze activiteiten verschillen per steunpunt. Elk vaksteunpunt heeft een aanspreekpunt in de vorm van een vaksteunpuntcoördinator (of meerdere).

Wat is een (breed) regionaal steunpunt?

Een vaksteunpunt maakt deel uit van een regionaal steunpunt, waarin ook vaksteunpunten voor andere bètavakken aanwezig zijn, zoals nlt of natuurkunde. Een regionaal steunpunt wordt ook wel een breed regionaal steunpunt genoemd (afgekort met BRSP). Regionale steunpunten zijn samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en hogescholen in Nederland en omringende scholen, ook wel VO-HO-netwerken genoemd. Informatie over VO-HO-netwerken is te vinden op www.vohonetwerken.nl.  NB: nog niet elk steunpunt is onderdeel van een volledig VO-HO-netwerk.

De steunpunten zijn verenigd in een landelijke organisatie van regionale steunpunten voor de bètavakken. Deze heeft als missie de regionale samenwerking tussen scholen, hogescholen en universiteiten in het bèta/techniek­onderwijs te versterken, met een drieledig doel:

1.Bijdragen aan blijvende professionalisering van docenten in het voortgezet en hoger onderwijs.

2.Bijdragen aan blijvende ontwikkeling van het onderwijs in de bètavakken.

3.Versterken van de aansluiting tussen vo en ho en zo bijdragen aan verhoging van studiesucces in het hoger onderwijs.

Achter deze doelstellingen ligt het motief, meer jongeren aan te trekken voor de wereld van bèta en techniek, in onderwijs en arbeidsmarkt, en zo bij te dragen aan Nederland als kenniseconomie.

Hoe vind ik informatie over de activiteiten van de steunpunten?

Via de website van de vereniging van wiskundeleraren www.nvvw.nl houden de steunpunten belangstellende docenten op de hoogte van hun nascholingsactiviteiten. Daarnaast verspreiden ze elk hun eigen digitale nieuwsbrief en publiceren ze geregeld in de wiskundEbrief.

Op die manieren kunt u informatie vinden over de activiteiten die vanuit de regionale steunpunten worden aangeboden op het gebied van professionalisering van docenten, vakontwikkeling en aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs. U kunt natuurlijk ook hun sites bezoeken.

Hieronder staan de links voor de vaksteunpunten wiskunde (update: augustus 2016).

SteunpuntLink naar vaksteunpunt wiskunde of algemene site
Noord-Holland ItsAcademy
Zuid-Holland Bètasteunpunt Zuid-Holland
Brabant Bètasteunpunt Brabant
Noord VO-HO netwerk Noord
ScienceLinx
Bèta steunpunt
Nijmegen Pre University College of Science
Oost Bètasteunpunt Oost
Utrecht U-talent
Wageningen Bètasteunpunt Wageningen
Limburg Bètasteunpunt Limburg
Leiden Regionaal steunpunt Leiden

Platform Wiskunde Nederland ondersteunt vaksteunpunten wiskunde door onder andere onderling overleg en afstemming te stimuleren en informatie te plaatsen op de website.

De rol van de vaksteunpunten wiskunde is om vast te stellen welke nascholingsbehoefte er is bij wiskundedocenten en in onderling overleg vorm te geven aan een landelijk dekkend nascholingsaanbod van korte cursussen over de nieuwe onderwerpen in het wiskundecurriculum. Daarnaast organiseren de meeste vaksteunpunten een jaarlijkse studiedag waar actuele zaken rond het wiskundeonderwijs aan bod komen of organiseren vaak in samenwerking met een lerarenopleiding de begeleiding van docentenontwikkelteams (DOT’s), waarin docenten gedurende langere tijd samen met collega’s van andere scholen werken aan hun didactische vaardigheden.

Op deze pagina vindt u  informatie  over de vaksteunpunten wiskunde en hoe u contact kunt opnemen met de vaksteunpunten. Op www.vohonetwerken.nl vindt u alle activiteiten van steunpunten, ook van andere vakken.

Reacties zijn gesloten.