Nationale werkconferentie NWO aanvraagdruk

Samen met wetenschappers, bestuurders van kennisinstellingen, beleidsmakers en partners van NWO
(o.a. KNAW, VSNU, ministeries en bedrijfsleven) bracht NWO op 4 april tijdens een nationale conferentie maatregelen in kaart om de aanvraagdruk te verminderen, het lage honoreringspercentage te verhogen en de NWO-beoordelingsprocedures verder te verbeteren.

NWO kijkt terug op een bijzondere dag. De resultaten van de werkconferentie zullen in de komende
periode verder worden besproken en uitgediept, met de VSNU en tijdens een internationale conferentie
op 29-30 juni 2017 met vertegenwoordigers van de zusterinstellingen van NWO. In het najaar zal NWO de minister van OCW laten weten welke maatregelen zullen worden genomen. Via de NWO website
(www.nwo.nl/werkconferenties) zullen we u op de hoogte blijven houden van de verdere ontwikkelingen.

Download hier de powerpoint presentatie van de werkconferentie aanvraagdruk (4 april 2017).
Het verslag van de werkconferentie aanvraagdruk kunt u hier downloaden.
Een samenvatting van de werkconferentie aanvraagdruk kunt u hier downloaden.

Download hier de factsheet van het Rathemau Instituut; hierin staan de ontwikkelingen van de aanvragen honoreringen bij NWO over de periode 2007-2015.

Reacties zijn gesloten.