Onderzoek

Samenstelling

De commissie Onderzoek bestaat uit twee delen:

Een Dagelijks Bestuur (tevens de NWO ENW Tafel Wiskunde):

 • Sonja Cox (UvA): voorzitter
 • Walter van Suijlekom (RU)
 • Peter Bruin  (UL)
 • Marc Uetz (UT)
 • Sonja Cox (UvA)
 • Peter van Heijster (WUR)
 • Svetlana Dubinkina (VU)
 • Barry Koren (TU/e)
 • Cecilia Salgado (RUG)
 • Bert Zwart (CWI/TUE)
 • StĂ©phanie van der Pas (AUMC)
 • Katerina Stankova  (TUD)
 • Petra de Bont (secretaris) (NWO-ENW)
 • Marieke van Duin (secretaris) (NWO-ENW)

NB: voor informatie omtrent de samenstelling van de ENW Tafels voor de verschillende disciplines klikt u hier.

Een afvaardiging van vertegenwoordigers van de wiskunde-instituten en de KNAW:

 • Gunther Cornelissen (UU)
 • Mathisca de Gunst (VU)
 • Michel Mandjes (UvA)
 • Peter Stevenhagen (UL)
 • Mark Veraar (TUD)
 • Daan Crommelin (CWI)
 • Marc Uetz (UT)
 • Eric Cator (RU)
 • Jaap Top (RUG)
 • Mark Peletier (TU/e)
 • Frank Thuijsman (UM)
 • Peter van Heijster (WUR)
 • Klaas Landsman ((KWG portefeuillehouder)
 • TBD (NWO-ENW, adviseur)

De Commissie Onderzoek (CO) van PWN ziet het als haar taak het onderzoeksklimaat voor de Wiskunde in Nederland in brede zin te bewaken en te monitoren, zowel financieel, inhoudelijk als organisatorisch. De CO is het belangrijkste adviesorgaan van NWO voor de wiskunde, en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan NWO, de universiteiten, de bètadecanen, KNAW en OCW.

De CO komt vijf maal per jaar bijeen en bestaat uit vertegenwoordigers van alle wiskunde-instituten in Nederland, dat wil zeggen de algemene, de technische universiteiten en het CWI. Door deze samenstelling garanderen we dat alle belangrijke ontwikkelingen in de hele wiskundegemeenschap bekend zijn en besproken kunnen worden. Zo creëren we een breed draagvlak voor alles wat voor wiskundig Nederland belangrijk is.

Belangrijkste activiteiten CO tot nu toe zijn:

– advisering NWO over de hervorming van de vrije competitie;

– advisering NWO over de toekenningsprocedure van de tenure-trackposities binnen de wiskundeclusters in 2013;

– ondersteuning Vidi- en Vici-kandidaten door middel van proefpresentaties;

– de opzet van de Onderzoeksvisitatie 2015 (voorzitter, commissie en tijdpad);

– de organisatie van landelijke ERC voorlichtingsmiddagen;

– advisering NWO met betrekking tot nieuwe NWO-EW programma’s.

Als u iets onder de aandacht van de Commissie Onderzoek wilt brengen kunt u contact opnemen met  de secretaris Petra de Bont (p.debont@nwo.nl).

Bronnen

[1] Concentratie & Dynamiek. Een strategie voor de wiskunde, Nationaal Overleg Onderzoekscholen Wiskunde (OOW) en het gebiedsbestuur NWO Exacte Wetenschappen. Den Haag, mei 2008.

[2] Masterplan Toekomst Wiskunde. NWO Exacte Wetenschappen, Den Haag, november 2008.

Reacties zijn gesloten.