Onderzoeksaanvragen

Informatiesessies ERC projecten maart 2022 (English text below)

De commissie Onderzoek van Platform Wiskunde Nederland heeft in maart 2022, in nauwe samenwerking met Yellow Research (https://www.yellowresearch.nl/), een aantal online bijeenkomsten georganiseerd om wiskundigen in Nederland te informeren over de mogelijkheden met betrekking tot Europese projecten in de programma’s van de European Research Council (ERC)). In deze programma’s heeft onderzoek een centrale plaats, en zijn de beschikbaar gestelde fondsen zeer geschikt om promovendi aan te stellen.

Op 24 maart in de namiddag is een eerste bijeenkomst gehouden, waarin een overzicht werd gegeven over de mogelijkheden voor wiskundigen binnen het ERC programma en wat er nodig is om een succesvol voorstel voor te bereiden. Op 29 maart, nadat men de informatie op zich heeft kunnen laten inwerken, is er een Q&A sessie  georganiseerd, waarin vragen konden worden gesteld en waarbij succesvolle indieners present waren. In april zullen soortgelijke sessies worden gehouden voor het MSCA programma.

Hier kunt u de informatie downlaoaden die voorafgaand aan de bijeenkomst van 24 maart aan de deelnemers is gemaild.

De sessies van 24 maart kun je hieronder bekijken.

29 maart:

Via deze link kun je de sessie van 29 maart bekijken.

Information sessions ERC projects March 2022

The Research Committee of Platform Mathematics Netherlands has organized, in close collaboration with Yellow Research (https://www.yellowresearch.nl/), a number of online meetings to inform mathematicians in the Netherlands about the possibilities regarding European projects in the programmes of the European Research Council (ERC). In these programmes, research has a central place and the funds made available are very suitable for appointing PhD students.

The first meeting is held on March 24, giving an overview of the opportunities for mathematicians within the ERC programme and what is needed to prepare a successful proposal. March 29, after the information has been digested, a Q&A session has been organized during which questions could be asked and successful applicants were present. Similar sessions will be held in April for the MSCA programme.

Here you can download the information whish is sent to the participants before the meeting of March 24.

View the sessions of March 24 below.

March 29:

through this link you can watch the session on march 29

Informatiesessies MSCA projecten juni 2022 (English text below)

De commissie Onderzoek van Platform Wiskunde Nederland heeft in juni, in nauwe samenwerking met Yellow Research (https://www.yellowresearch.nl/), een online bijeenkomst georganiseerd om wiskundigen in Nederland te informeren over de mogelijkheden met betrekking tot Europese projecten in het programma van Marie-Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Op 16 juni in de namiddag is er een bijeenkomst gehouden, waarin eerst een overzicht werd gegeven van de mogelijkheden voor wiskundigen binnen het MSCA programma en wat er nodig is om een succesvol voorstel voor te bereiden. Daarna vond er een Q&A sessie plaats.
De slides van de informatiesessie kunt u hier downloaden.
Om de video te zien kunt u gebruik maken van deze handleiding.

Information session MSCA projects june 2022

The Research Committee of Platform Mathematics Netherlands organised in June, in close collaboration with Yellow Research (https://www.yellowresearch.nl/) an online meeting to inform mathematicians in The Netherlands about the possibilities regarding European projects in the programmes of the Marie-Skłodowska-Curie Actions (MSCA). This meeting took place on June 16, giving an overview of the opportunities for mathematicians within the MSCA programme and what is needed to prepare a successful proposal, and a Q&A session.
You can download here the slides of the information session.
To view the video you can use this “acces guide“.

 

Slides ERC (European Research Counsil) Bijeenkomst van 17 september 2012:

Presentatie Den Hollander
Presentatie Van Leeuwaarden
Presentatie Van De Sande

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/87ChvCJz-jU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Reacties zijn gesloten.