Privacy Verklaring

Privacy Verklaring PWN

Deze Privacy Verklaring beschrijft hoe wij persoonsgegevens, die wij van u ontvangen wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, of wanneer u zich aanmeldt voor de Vakantiecursus, of een incidentele activiteit, verzamelen, verwerken en gebruiken.

1. Wie zijn wij.
Stichting Platform Wiskunde Nederland is het landelijk loket voor alles wat met wiskunde te maken heeft. PWN behartigt de belangen van, en fungeert als spreekbuis voor de gehele nederlandse wiskunde.
PWN is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd op het Science Park 123, 1098 XG, Amsterdam.

2. Doel en rechtsgrond verwerking.
PWN verwerkt uw persoonsgegevens conform de beschreven doeleinden en procedures van de Algemene verordening gegevensbescherming. Er zijn drie mogelijke situaties waarin wij uw persoonsgegevens verwerken:
– bij aanmelding voor de Vakantiecursus ,
– bij aanmelding voor onze nieuwsbrief,
– bij aanmelding voor een incidentele activiteit.
Bij aanmelding voor de Vakantiecursus worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: geslacht, voor- en achternaam, functie, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, en indien van toepassing: naam en vestigingsplaats van de onderwijsinstelling. Deze gegevens worden gebruikt voor correspondentie met degene die zich heeft aangemeld, betreffende de aanmelding, deelname en facturatie van de Vakantiecursus. Tevens gebruiken we u mail-adres om u te informeren omtrent de Vakantiecursus.
Bij aanmelding voor de nieuwsbrief verwerken wij de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, voornaam en achternaam (indien door u verstrekt). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van onze nieuwsbrief. Onder aan elke nieuwsbrief vindt u een link waarmee u zich kunt uitschrijven voor de nieuwsbrief.
Bij aanmelding voor een incidentele activiteit worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: geslacht, voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, eventuele functie en bedrijfsnaam. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor correspondentie met degene die zich heeft aangemeld voor de activiteit, betreffende de aanmelding, deelname en eventuele facturatie van de activiteit. Tevens gebruiken we u mail-adres om u te informeren omtrent de betreffende activiteit.

3. Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is of wettelijk geregeld is. Indien de toestemming verleend blijft, worden de door uw verstrekte gegevens niet verwijderd. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en/of op een van uw rechten beroept zoals beschreven in paragraaf 6, zal dit zo snel mogelijk worden verwerkt.

4. Beveiliging
Bij bezoek aan onze website worden geen cookies geplaatst. Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan hanteert PWN passende veiligheidsprocedures. Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met PWN.

5. Delen met derden
PWN verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In de nieuwsbrief van PWN kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

6. Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kunt u contact opnemen met bureau@platformwiskunde.nl. Ook is in elke nieuwsbrief een link opgenomen waar u uw gegevens kunt verwijderen.

7. Wijzigingen Privacy Verklaring
PWN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Indien de Privacy Verklaring wijzigt, zal veertien dagen voor de activatie een notificatie worden opgenomen op de website van PWN.

8. Vragen
Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring, neem dan contact op via bureau@platformwiskunde.nl.
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatst gewijzigd op 20 mei 2018

Reacties zijn gesloten.