Subsidies

Tot 2017 was het mogelijk om via de landelijke onderzoeksschool WONDER (http://web.science.uu.nl/WONDER/) subsidie aan te vragen voor een te organiseren congres, workshop of ander evenement in het kader van wiskundig onderzoek. Vanaf 1 september 2017 hebben Platform Wiskunde Nederland en Mastermath de taken van WONDER overgenomen, en voor de subsidies is nu de verantwoordelijkheid bij PWN gelegd.

Voortaan is het mogelijk om via het Bureau PWN (bureau@platformwiskunde.nl) een aanvraag in te dienen voor subsidie. Vereist is een korte motivatie en beschrijving van het evenement (beschrijving van de doelgroep, hoe dit past binnen het gebied van wiskundig onderzoek), plus een begroting waarin wordt aangegeven waar de gevraagde subsidie voor wordt gebruikt, en of er ook andere bronnen van subsidie worden aangeboord. Daarnaast dient aangegeven te worden op welke manier er reclame-uitingen gedaan zullen worden met vermelding van PWN. Normaliter zal de subsidie worden uitbetaald na ontvangst van een kort verslag van de bijeenkomst, i.e. na afloop van het evenement. Dit verslag zal op de website van PWN worden geplaatst, teneinde transparantie in de subsidieverstrekking te garanderen.

Een greep uit de door PWN gesponsorde evenementen:

Symposium Road to Reality UvA IAS
Jaarlijks symposium Abacus
CERME
Winterschool (garantiesubsidie)
Equadiff

Reacties zijn gesloten.