Over PWN

Teneinde de positie van de wiskunde in Nederland te verbeteren, hebben het Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG) en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) een gezamenlijk platform opgericht, met als naam Platform Wiskunde Nederland. De oprichting van PWN is ingegeven door het feit dat de zichtbaarheid van wiskunde als zelfstandige discipline verbetering behoeft, op allerlei terreinen.

Daarnaast is er de duidelijke wens om te komen tot één enkel gezicht voor de wiskunde dat de gehele beroepsgroep in Nederland vertegenwoordigt. Het platform beoogt te komen tot de versterking van de financiële, bestuurlijke, wetenschappelijke en publicitaire positie van de wiskunde in Nederland, evenals de coherente en effectieve inzet van middelen ten behoeve van het wiskundeonderzoek en wiskundeonderwijs, zowel in wetenschappelijk als in maatschappelijk opzicht.

In de zomer van 2010 vond de overdracht plaats tussen het oprichtingsbestuur en het bestuur van PWN. Stichting PWN is officieel opgericht op 20 oktober 2010. Vanaf 1 januari 2016 bestaat het Bestuur  uit: de volgende drie personen:

  • Richard Boucherie (voorzitter)
  • Mathisca de Gunst
  • Wim Caspers

Directeur van PWN is Wil Schilders, deeltijdhoogleraar scientific computing aan de TU Eindhoven.

Het Bureau PWN is gevestigd binnen het CWI aan het Science Park te Amsterdam, en wordt bemand door een medewerker bureau.

Reacties zijn gesloten.