Publiciteit

Samenstelling

 • Vincent Jonker (UU) (voorzitter)
 • Heleen van der Ree (NVvW)
 • Carl Koppeschaar (Vierkant voor Wiskunde)
 • Marije Huiskes (CWI)

Doelstellingen

De Commissie Publiciteit maakt deel uit van het Platform Wiskunde Nederland (PWN). Het PWN oprichtingsbestuur omschrijft de taken van de commissie als volgt:

 • structureren, co√∂rdineren en ondersteunen van publiciteit voor de wiskunde in brede zin.
 • inventariseren van bestaande publicitaire activiteiten m.b.t. de wiskunde in Nederland.
 • uitbouwen van goed lopende activiteiten en nemen van nieuwe initiatieven.
 • zorg dragen voor continu√Įteit in de organisatie en de financiering van publiciteit.
 • geven van publicitaire ondersteuning aan de andere Commissies van PWN waar nodig.

Context

Zowel KWG als NVvW werken inmiddels ook zelf aan het ontwikkelen van een publicitair beleid en aan de voorbereiding van publicitaire activiteiten. De PWN-commissie Publiciteit zal hier afstemming mee zoeken en synergie trachten te bereiken.

Activiteiten

Het PWN-bestuur formuleerde als urgente zaken:

 • Streven naar een meer gebundelde ondersteuning van lopende publicitaire initiatieven, bv. via het openen van een loket waar publicitaire ondersteuning kan worden aangevraagd. Waar mogelijk individuele initiatieven stimuleren.
 • Inventariseren van doelgroepen voor publiciteit en kiezen van een daarvoor specifieke publicitaire aanpak, inclusief periodieke toetsing.
 • Zorgen voor een solide basis voor de bekostiging van publiciteit, i.h.b. zoeken naar sponsors voor specifieke projecten.
 • Aanmoedigen van de opleidingen aan de universiteiten en de HBO’s om activiteiten rond wiskundige publiciteit gedurende een aantal jaren te financieren.

Mede op basis daarvan formuleert de commissie de navolgende activiteiten (deze zijn uitgewerkt in een meer gedetailleerd jaarlijks activiteitenplan, op aanvraag beschikbaar):

 1. scholieren informeren over ( het beroepsperspectief van) wiskunde; Gedacht wordt aan een bundeling van bestaande initiatieven (wiskunde in perspectief, vensters op wiskunde, ‚Ķ) en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten via bestaande kanalen (caf√© Scientifique, kenniscaf√©‚Äôs, ‚Äėwiskundestudenten voor de klas‚Äô). Hierbij wordt samengewerkt met de PWN commissie Onderwijs, KWG en¬† NVvW .
 2. het grote publiek informeren over wiskunde; Dit omvat informatievoorziening over nieuwe wiskundige resultaten en toepassingen, en over bestaande wiskunde in actuele ontwikkelingen in de samenleving (klimaatmodellen, pensioenvraagstukken, navigatiealgoritmen, …)
 3. overzicht geven van bestaande wiskunde PR activiteiten; We inventariseren wat in Nederland, en in het bijzonder via de andere PWN commissies, aan PR activiteiten plaats vindt. Die lijst van activiteiten publiceren we via de PWN website en proberen we actueel te houden. We zorgen dat de andere PWN commissies kennis kunnen nemen van goed lopende initiatieven en daarbij aan kunnen sluiten.
 4. Bijdragen aan actieve publiciteit voor het Platform Wiskunde Nederland.

IMAGINARY

Tijdens het schooljaar 2016-2017 organiseerden Platform Wiskunde Nederland (PWN) en de Nederlandse universiteiten de tentoonstelling IMAGINARY. IMAGINARY is een initiatief dat startte in het befaamde Duitse onderzoekscentrum voor wiskunde te Oberwolfach, en ondertussen internationaal tot heel wat erkenning leidde (zie https://imaginary.org/). IMAGINARY laat het grote publiek, maar in het bijzonder ook leerlingen en leerkrachten, kennismaken met wiskunde in haar volle breedte, kracht en schoonheid. Voor meer informatie, klik hier.

Reacties zijn gesloten.