Vakinhoudelijke nascholing

Nascholingsactiviteiten nieuwe examenprogramma’s

Voor de wiskundevakken op havo en vwo werden nieuwe examenprogramma’s ingevoerd. Het gaat om:

  • Wiskunde A, B en D voor havo in leerjaar 4 in augustus 2015
  • Wiskunde A, B, C en D voor vwo in leerjaar 4 in augustus 2015

Via het YouTube kanaal Vernieuwing Wiskundeonderwijs kunt u de belangrijkste aspecten van de vernieuwing in korte clips bekijken.

SLO, Platform Wiskunde Nederland en de vaksteunpunten wiskunde werken samen om scholen en docenten te informeren over de nieuwe programma’s en inhoudelijk bij te scholen. Voor informatie van SLO over de invoering kunt u terecht op de website: www.betanova.nl. Hier vindt u de informatiebrochure die SLO naar alle scholen heeft gestuurd over de invoering van de nieuwe examenprogramma’s wiskunde.

Hieronder staat een overzicht van de diverse vakinhoudelijke cursussen die landelijk worden aangeboden

Cursus Contactpersoon Plaats Informatie Periode
PLG statistiek Peter Kop Leiden Steunpunt Zuid-Holland okt – mrt
Wiskundige Denkactiviteiten Miranda OVerbeek Utrecht U-Talent okt – jan
Wiskunde C Kees Temme Amsterdam ItsAcadamy okt – nov
Logisch Redeneren Quintijn Puite Utrecht U-Talent feb – mrt
Analytische meetkunde Quintijn Puite Utrecht U-talent mrt – mei
Wiskundige Denkactiviteiten Trudy van der Kolk Gouda Driestar feb-apr

 

Reacties zijn gesloten.