Stieltjesprijs

Elk jaar, sinds 1996, wordt de Stieltjes prijs uitgereikt voor het beste Nederlandse proefschrift dat verdedigd is aan een Nederlandse universiteit. Alle Nederlandse proefschriften nemen automatisch deel aan deze competitie.

Tot 2009 stelde het Thomas Stieltjes Institute for Mathematics (vernoemd naar Thomas Joannes Stieltjes (1856-1895) de prijs beschikbaar. Sinds 2010 wordt de prijs, welke 2.500 euro bedraagt, beschikbaar gesteld door de Stichting Compositio Mathematica.  Van 2010 tot 2017 was de nationale onderzoeksschool WONDER verantwoordelijk voor de uitvoering, vanaf 2017 is dit in handen van Platform Wiskunde Nederland. Een jury bestaande uit vooraanstaande wiskundigen bestudeert de proefschriften, selecteert een winnaar en stuurt haar advies alsmede een verantwoording naar PWN. De winnaar houdt een voordracht tijdens het Nederlands Mathematisch Congres, dat steeds op de 2 dagen na Paasmaandag wordt gehouden (zie https://mathematischcongres.nl).

Every year, since 1996, the Stieltjes Prize is awarded for the best dissertation defended at a Dutch university. All Dutch theses automatically participate in this competition.

Until 2009, the Thomas Stieltjes Institute for Mathematics (named after Thomas Joannes Stieltjes (1856-1895)) made the prize available. Since 2010, the prize, which amounts to 2,500 euros, has been made available by the Compositio Mathematica Foundation.  From 2010 to 2017 the national research school WONDER was responsible for the organisation, from 2017 this is in the hands of Platform Wiskunde Nederland. A jury consisting of leading mathematicians examines the theses, selects a winner and sends its advice as well as a justification to PWN. The winner gives a lecture during the Dutch Mathematical Congress, which is always held on the 2 days after Easter Monday (see https://mathematischcongres.nl).

Voor het academisch jaar 2019-2020 is de Stieltjesprijs uitgereikt Bente Bakker (VU) voor haar proefschrift: “Nonlinear waves in local and nonlocal media. A topological approach”.
Download hier het juryrapport.

Voor het academisch jaar 2018-2019 is de Stieltjesprijs toegekend aan Ivan Yaroslavtsev (TU Delft) voor zijn proefschrift: “Martingales and Stochastic Calculus in Banach Spaces”.

For the academic year 2018 -2019 the Stieltjes Prize has been awarded to Ivan Yaroslavtsev (TU Delft) for his dissertation: “Martingales and Stochastic Calculus in Banach Spaces”.

Juryverslag Stieltjesprijs 2018-2019, nederlandse versie.

Juryverslag Stieltjesprijs 2018-2019, engelse versie.

In 2018 is de Stieltjesprijs toegekend aan twee personen:

  • Souvik Dhara (TU/e): “Critical percolation on random networks with prescribed degrees”,
  • Joost Nuiten (UU): “Lie Algebroids in derived differential geometry”.

Juryverslag Stieltjesprijs 2018

In 2017 is de Stieltjesprijs toegekend aan dr.ir. Jorn van der Pol van de TU Eindhoven voor het proefschrift getiteld ”Large matroids: enumeration and typical properties”.
Juryverslag Stieltjesprijs 2017

In 2016 werd de prijs uitgereikt aan twee personen:

  • Djordjo Milovic (UL), promotor: Peter Stevenhagen, “On the 16-rank of class groups of quadratic number fields”,
  • Richard Kraaij (TUD), promotoren: Frank Redig en Frank den Hollander (UL), “Semigroup methods for large deviations of Markov processes”.

De Stieltjesprijs 2015 werd toegekend aan Rutger Kuyper (Radboud universiteit), voor zijn proefschrift “Computability, Probability and Logic”.
Verslag Stieltjesprijs 2015

Ook in 2014 besloot de jury bij hoge uitzondering twee winnaars aan te wijzen:

  • Dr. Bram Gorissen, van Tilburg University, werd de prijs uitgereikt voor zijn dissertatie getiteld “Practical robust optimization techniques and improved inverse planning of HDR brachytherapy”,
  • Dr, Ziyang Gao, universiteit Leiden, ontving de Stieltjesprijs voor zijn proefschrift “The mixed Ax-Lindemann theorem and its applications to the Zilber-Pink conjecture”.

Verslag Stieltjesprijs 2014

In 2013 ging de prijs naar Benjamin Sanderse, oud-promovendus van het CWI, voor zijn proefschrift ‘Energy-conserving discretization methods for the incompressible Navier-Stokes equations’ aan de TU Eindhoven.
Verslag Stieltjesprijs 2013

De prijs werd in 2012 uitgereikt aan Dr. Sonja Cox, Zij verdedigde haar proefschrift “Stochastic differential equations in Ba-ach spaces: Decoupling, delay equations and approximations in space and time” op 12 maart 2012 aan de TU Delft.
Verslag Stieltjesprijs 2012

In 2011 werd de prijs toegekend aan Dr. Jop BriĂ«t. Hij promoveerde op zijn onderzoek  ‘Grothendieck Inequalities, nonlocal games and optimization’ aan de UvA bij Prof.dr. Harry Buhrman (UvA en CWI).
Verslag Stieltjesprijs en Schoonschipprijs 2011

In 2010 ging de prijs naar  Dr. Peter J. Bruin voor zijn thesis “Modular curves, Arakelov theory, algorithmic applications” verdedigd in Leiden op 1 September  2010. Promotor: Prof.Dr. S.J. Edixhoven, co-promoter Dr. R.S. de Jong.

Dr. Dan A. Roozemond won in dat jaar de Schoonschip Stimuleringsprijs voor zijn proefschrift “Algorithms for Lie Algebras of Algebraic Groups”, Eindhoven, 18 Maart 2010. Promotor: Prof.Dr. A. Cohen.
Verslag Stieltjesprijs en Schoonschipprijs 2010

Voor een overzicht van winnars uit voorgaande jaren (1996-2009, alleen UvA, VU, TUD, TU/e, UL en UvT proefschriften)klikt u hier.

Reacties zijn gesloten.