Stieltjesprijs

Sinds 1996 wordt jaarlijks de Stieltjesprijs uitgereikt voor het beste proefschrift in de wiskunde dat verdedigd is aan een Nederlandse universiteit. Aan alle wiskunde instituten en afdelingen van Nederlandse universiteiten wordt om een overzicht gevraagd van de promoties die hebben plaats gevonden in het betreffende academische jaar. De op die manier verkregen lijst vormt in principe de lijst van kandidaten voor de prijs. Het staat een ieder vrij om een kandidaat, die niet onder deze noemer valt, maar die wel is gepromoveerd op een proefschrift met een sterke wiskundige component, voor te dragen door middel van een email aan de secretaris van de jury, M.Kranenburg@uva.nl.

Since 1996, the Stieltjes Prize has been awarded annually for the best PhD thesis in mathematics defended at a Dutch university. All mathematics institutes and departments of Dutch universities are asked for an overview of the PhDs that have taken place in the academic year in question. The list thus obtained in principle forms the list of candidates for the prize. Anyone is free to nominate a candidate who does not fall under this heading, but who has obtained a PhD with a strong mathematical component, by sending an e-mail to the secretary of the jury, M.Kranenburg@uva.nl.

Voor het academisch jaar 2022-2023 is de Stieltjesprijs toegekend aan Lucas Slot (Universiteit van Tilburg en CWI, momenteel ETH Z√ľrich), voor zijn proefschrift getiteld “Asymptotic Analysis of Semidefinite Bounds for Polynomial Optimization and Independent Sets in Geometric Hypergraphs”.
Download hier het juryrapport.

For the academic year 2022-2023 the Stieltjes Prize has been rewarded to Lucas Slot (University¬† Tilburg and CWI, at the moment ETH Z√ľrich), for his thesis “Asymptotic Analysis of Semidefinite Bounds for Polynomial Optimization and Independent Sets in Geometric Hypergraphs”.
Download the jury report here.

Voor het academisch jaar 2021-2022 is de Stieltjesprijs toegekend aan 2 personen: aan Sophie Huiberts (CWI, UU) voor haar proefschrift: “Geometric Aspects of Linear Programming”, en aan Freek Witteveen (CWI, UvA) voor zijn proefschrift: “Quantum information theory and many-body physics”.
Download hier het juryrapport.

For the academic year 2021-2022, the Stieltjes Prize has been awarded to 2 persons: to Sophie Huiberts (CWI, UU) for her thesis: “Geometric Aspects of Linear Programming”, and to Freek Witteveen (CWI, UvA) for his thesis: “Quantum information theory and many-body physics”.
Download the jury report here.

Voor het academisch jaar 2020-2021 is de Stieltjesprijs toegekend aan Jan-Willem van Ittersum (UU) voor zijn proefschrift: ‚ÄúPartitions and quasimodular forms: Variations on the Bloch‚ÄďOkounkov theorem‚ÄĚ. Download hier het juryrapport.

For the academic year 2020-2021, the Stieltjes Prize has been awarded to Jan-Willem van Ittersum (UU) for his PhD thesis: “Partitions and quasimodular forms: Variations on the Bloch-Okounkov theorem”. Download the jury report here.

Voor het academisch jaar 2019-2020 is de Stieltjesprijs uitgereikt aan Bente Bakker (VU) voor haar proefschrift: “Nonlinear waves in local and nonlocal media. A topological approach”.
Download hier het juryrapport.

For the 2019-2020 academic year, the Stieltjes Prize has been awarded to Bente Bakker (VU) for her thesis: “Nonlinear waves in local and nonlocal media. A topological approach”. Download here the jury report.

Voor het academisch jaar 2018-2019 is de Stieltjesprijs toegekend aan Ivan Yaroslavtsev (TU Delft) voor zijn proefschrift: “Martingales and Stochastic Calculus in Banach Spaces”.

For the academic year 2018 -2019 the Stieltjes Prize has been awarded to Ivan Yaroslavtsev (TU Delft) for his dissertation: “Martingales and Stochastic Calculus in Banach Spaces”.

Juryverslag Stieltjesprijs 2018-2019, nederlandse versie.

Juryverslag Stieltjesprijs 2018-2019, engelse versie.

In 2018 is de Stieltjesprijs toegekend aan twee personen:

  • Souvik Dhara (TU/e): “Critical percolation on random networks with prescribed degrees”,
  • Joost Nuiten (UU): “Lie Algebroids in derived differential geometry”.

Juryverslag Stieltjesprijs 2018

In 2017 is de Stieltjesprijs toegekend aan dr.ir. Jorn van der Pol van de TU Eindhoven voor het proefschrift getiteld ‚ÄĚLarge matroids: enumeration and typical properties‚ÄĚ.
Juryverslag Stieltjesprijs 2017

In 2016 werd de prijs uitgereikt aan twee personen:

  • Djordjo Milovic (UL), promotor: Peter Stevenhagen, ‚ÄúOn the 16-rank of class groups of quadratic number fields‚ÄĚ,
  • Richard Kraaij (TUD), promotoren: Frank Redig en Frank den Hollander (UL), ‚ÄúSemigroup methods for large deviations of Markov processes‚ÄĚ.

De Stieltjesprijs 2015 werd toegekend aan Rutger Kuyper (Radboud universiteit), voor zijn proefschrift “Computability, Probability and Logic”.
Verslag Stieltjesprijs 2015

Ook in 2014 besloot de jury bij hoge uitzondering twee winnaars aan te wijzen:

  • Dr. Bram Gorissen, van Tilburg University, werd de prijs uitgereikt voor zijn dissertatie getiteld ‚ÄúPractical robust optimization techniques and improved inverse planning of HDR brachytherapy‚ÄĚ,
  • Dr, Ziyang Gao, universiteit Leiden, ontving de Stieltjesprijs voor zijn proefschrift ‚ÄúThe mixed Ax-Lindemann theorem and its applications to the Zilber-Pink conjecture‚ÄĚ.

Verslag Stieltjesprijs 2014

In 2013 ging de prijs naar Benjamin Sanderse, oud-promovendus van het CWI, voor zijn proefschrift ‘Energy-conserving discretization methods for the incompressible Navier-Stokes equations’ aan de TU Eindhoven.
Verslag Stieltjesprijs 2013

De prijs werd in 2012 uitgereikt aan Dr. Sonja Cox, Zij verdedigde haar proefschrift ‚ÄúStochastic differential equations in Ba-ach spaces: Decoupling, delay equations and approximations in space and time” op 12 maart 2012 aan de TU Delft.
Verslag Stieltjesprijs 2012

In 2011 werd de prijs toegekend aan Dr. Jop Bri√ęt. Hij promoveerde op zijn onderzoek  ‚ÄėGrothendieck Inequalities, nonlocal games and optimization‚Äô aan de UvA bij Prof.dr. Harry Buhrman (UvA en CWI).
Verslag Stieltjesprijs en Schoonschipprijs 2011

In 2010 ging de prijs naar  Dr. Peter J. Bruin voor zijn thesis “Modular curves, Arakelov theory, algorithmic applications” verdedigd in Leiden op 1 September  2010. Promotor: Prof.Dr. S.J. Edixhoven, co-promoter Dr. R.S. de Jong.

Dr. Dan A. Roozemond won in dat jaar de Schoonschip Stimuleringsprijs voor zijn proefschrift “Algorithms for Lie Algebras of Algebraic Groups”, Eindhoven, 18 Maart 2010. Promotor: Prof.Dr. A. Cohen.
Verslag Stieltjesprijs en Schoonschipprijs 2010

Voor een overzicht van winnars uit voorgaande jaren (1996-2009, alleen UvA, VU, TUD, TU/e, UL en UvT proefschriften)klikt u hier.

Reacties zijn gesloten.