Pythagoras Profielwerkstukprijs Wiskunde

Pythagoras is een wiskundetijdschrift en stelt zich ten doel jongeren kennis te laten maken met de leuke en uitdagende kanten van wiskunde. Pythagoras richt zich tot leerlingen van vwo en havo en alle anderen die jong van geest zijn.

Het tijdschrift is opgericht in 1961 door Bruno Ernst (ook bekend als de biograaf van Escher). Het wordt verspreid in Nederland in Belgi√ę en verschijnt 6 keer per jaar.

Pythagoras is een wiskundetijdschrift en stelt zich ten doel jongeren kennis te laten maken met de leuke en uitdagende kanten van wiskunde. Pythagoras richt zich tot leerlingen van vwo en havo en alle anderen die jong van geest zijn.

Het tijdschrift is in 1961 opgericht door Bruno Ernst (ook bekend als de biograaf van Escher). Het wordt verspreid in Nederland in Belgi√ę en verschijnt 6 keer per jaar.

Met ingang van het school­jaar 2015-2016 looft Pythago­ras drie prijzen uit voor de beste wiskun­depro­fiel­werk­stukken van het jaar. Het betreft geld­prijzen van 250 euro, 125 euro en 75 euro. Bij voldoen­de kwali­teit kan het profiel­werk­stuk ook resulte­ren in een artikel in Pythago­ras.

Het onder­werp van het profiel­werk­stuk moet wiskun­dig van aard zijn of tenmin­ste een belang­rijke wiskun­dige toepas­sing bevat­ten.

Uit de ingezon­den profiel­werk­stukken selecte­ren univer­sitaire wiskun­digen maxi­maal drie exempla­ren. De auteurs van deze profiel­werk­stukken houden op het Neder­lands Mathema­tisch Congres een presen­tatie van tien minuten. Daarna bepaalt het publiek wie de eerste, tweede of derde prijs uitge­reikt krijgt.

Het verslag van de Pythagoras Profielwerstukprijs 2023 kunt u hier lezen.

Het verslag van de Pythagoras Profielwerstukprijs 2022 kunt u hier lezen.

Het verslag van de Pythagoras Profielwerstukprijs 2021 kunt u hier lezen.

Het verslag van de Pythagoras Profielwerstukprijs 2020 kunt u hier lezen.

Klik hier voor de finalisten van 2019 en een beschrijving van hun werkstukken

In 2018 had de jury bestaande uit Klaas Pieter Hart (Technische Universiteit Delft), Sonja Cox (Universiteit van Amsterdam), en Matthijs Coster (Ministerie van Defensie) het niet moeilijk. Twee profielwerkstukken staken met kop en schouders uit boven de rest en net als vorig jaar vraag je je af hoe middelbare scholieren zo’n hoog niveau kunnen bereiken.
De twee winnende werkstukken waren niet te vergelijken: Nils van Veen en Lucas Joling schreven een degelijk profielwerkstuk over cryptologie, waarbij vooral het  originele slot de jury onmiddellijk over de streep trok. Het andere profielwerkstuk gaf een heldere en diepgaande analyse van de Riemannhypothese.
Het publiek van het Nederlands Mathematisch Congres was zeer onder de indruk: velen zeiden te hebben genoten van de heldere presentaties. Zij vonden beide  werkstukken even goed: hun stemmen staakten.

Meer informatie: www.pyth.eu/de-pythagoras-profielwerkstukprijs-2018

In 2017 werd voor de tweede keer de Pythagoras Profielwerkstukprijs uitgereikt. De jury had een luxe-probleem: alle ingezonden werkstukken hadden onvergelijkbare kwaliteiten, originaliteit, diepte, combinaties van zware wiskunde en toepassingen. Voor de jury was het dan ook frustrerend dat ze niet meer dan drie werkstukken voor de finale kon kiezen.  Het niveau was zeer hoog, de jury, bestaande uit Matthijs Coster, Sonja Cox en Jeroen Spandaw, had het dan ook erg moeilijk..

Tijdens het Nederlands Mathematisch Congres, op 12 april  in Utrecht, werden er drie fantastische presentaties gegeven door de finalisten Tjeu Kayim, Iris van den Bosch, Emma Kersten en Eva van Tegelen.

Tjeu Kayim won de eerste prijs met Error-correctie van QR-codes, op de voet gevolgd door De Bevolkingssom van Emma Kersten en Eva van Tegelen. Iris van den Bosch won met een door haar zelf gemaakte harmonograaf de derde prijs. Deze keuze werd door een publieksstemming bepaald.

Meer informatie: https://www.pyth.eu/pythagoraspwsprijs-2017

2016: Dinsdag 22 maart was de finale van de eerste Pythagoras Profielwerkstukprijs. De jury bestond uit de wiskundigen Ronald Meester, Willem Hoekstra en Matthijs Coster.

Eytan Cortissos, Rainier van Es en het duo Romy Rouwendaal en Fleur Piers hielden elk een glasheldere presentatie over hun profielwerkstuk. Dat gebeurde op het Science Park in Amsterdam, tijdens het Benelux Mathematisch Congres. Het aanwezige publiek bepaalde de winnaar via een stemming.Dat werd Eytan Cortissos, voor zijn PWS waarin hij onderzocht hoe je punten op een bol zo ver mogelijk van elkaar vandaan kan plaatsen.

Meer informatie: https://pyth.eu/uploads/user/ArchiefPDF/Pyth55-6.pdf

Reacties zijn gesloten.