NWO prijzen ENW

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) reikt elk jaar vijf bijzondere wetenschappelijke prijzen uit op het gebied van maatschappelijke impact, team science, diversiteit en communicatie.

De prijzen hebben tot doel wetenschappers te belonen die zich hiervoor inzetten en anderen hiertoe te inspireren. Alle disciplines binnen de Exacte en Natuurwetenschappen komen in aanmerking voor deze prijzen.

Alle informatie vindt u hier.

Team Science Award

De Team Science Award beloont onderzoekers uit verschillende disciplines die samen een wetenschappelijke uitdaging aangaan, waarbij hun individuele sterktes en expertise elkaar aantoonbaar versterken. Meer informatie en nomineren.

Diversiteit Awards

Athena Award

Deze prijs beloont vrouwelijke onderzoekers die uitblinken en daardoor een rolmodel zijn voor anderen. Rolmodellen zijn belangrijk voor beginnende onderzoekers en laten zien dat een carrière in de wetenschap mogelijk is. Meer informatie en nomineren.

Diversity Initiative Award

Deze prijs beloont initiatieven die de diversiteit en/of inclusie in de exacte en natuurwetenschappen vergroten. Hiermee vestigen we aandacht op (kleinschalige) inspirerende initiatieven van wetenschappers die geleid hebben tot meer diversiteit en inclusie op de werkvloer.  Meer informatie en nomineren.

Stairway to impact Award

Deze prijs beloont wetenschappers die effectief stappen zetten om hun wetenschappelijke resultaten in te zetten voor een maatschappelijk probleem en/of economische bijdrage. De afgelegde weg is belangrijker dan of het einddoel al helemaal bereikt is. Meer informatie en nomineren.

Communication Award

Deze prijs beloont initiatieven van succesvolle en inspirerende wetenschapscommunicatie door wetenschappers. Meer informatie en nomineren.

Vening Meinesz Prijs

De NWO Vening Meinesz prijs is mogelijk dankzij een schenking van prof.dr.ir. Felix Vening Meinesz in 1962 aan NWO. Deze prijs beloont de meest belovende, pas gepromoveerde aardwetenschapper uit het veld. Klik hier voor meer informatie.  

Download hier het nieuwsbericht met daarin de winnaars van de 5 nieuwe prijzen in 2020.

Reacties zijn gesloten.