Wiskunde C/D dag

Op 19 maart 2014 van 10:00 tot 16:00 uur wordt de wiskunde C/D dag in Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht gehouden. Dit jaar bundelen de “kleine wiskundes” hun krachten. De plenaire openingslezing over Logica en logisch redeneren wordt gegeven door Hans van Maanen. Na de openingslezing volgen een lunch…

Lees meer

Overlijden Leon van de Broek

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Leon van de Broek. Leon is van grote waarde geweest voor de Wiskunde in Nederland en daarbuiten. Ook de commissie Onderwijs, waar hij zelf destijds zo nauw bij betrokken was, vond in hem een gedreven lid. Wij zullen zijn aanwezigheid,…

Lees meer

Wiskundeonderwijs op het VWO vergeleken met Vlaanderen en Duitsland

2013-10-01 Afgelopen jaar heeft Linda Kaper, student bij de lerarenopleiding Utrecht, een onderzoek in opdracht van Platform Wiskunde Nederland uitgevoerd waarin de aantallen uren besteed aan wiskunde-onderwijs in buurlanden met elkaar vergeleken wordt. Het betreft onderwijs op het niveau bovenbouw VWO in Nederland, Vlaanderen en Nord-Rhein Westfalen. De belangrijkste conclusie…

Lees meer

EU-MATHS-IN to increase impact of math on innovations in key technologies

EU-MATHS-IN to increase impact of math on innovations in key technologies November 28, 2013 Mathematics has become a key enabling technology in all areas of science and technology1. The development of new products or production processes today is dominated by the use of simulation and optimization methods, that, based on a…

Lees meer

Huldiging medaillewinnaars IMO2013 door Frits Beukers

Op vrijdag 8 november vond in aanwezigheid van staatssecretaris Dekker van onderwijs de prijsuitreiking van de 52ste editie van de Nederlandse Wiskunde Olympiade plaats op de Technische Universiteit Eindhoven. Bij die gelegenheid werd ook aandacht besteed aan de resultaten van het Nederlandse team op de afgelopen Internationale Wiskunde Olympiade (IMO) in Colombia.…

Lees meer

ERC Informatiebijeenkomst 28 november 2013

Platform Wiskunde Nederland organiseert in samenwerking met de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven een informatieochtend over het verwerven van ERC grants. De ochtend start om 10 uur en zal duren tot ongeveer 12.30. Zoals voor het schrijven van de meeste subsidie aanvragen geldt, is het schrijven…

Lees meer

De Lerarenagenda

Wie leraar is, heeft een prachtig en belangrijk beroep. Het is een vak waarover je nooit raakt uitgepraat. Dat altijd in ontwikkeling is. En waar bijna iedereen een mening over heeft. Op de site www.delerarenagenda.nl is alle informatie te vinden over de Lerarenagenda.Maar het platform is vooral een uitnodiging aan…

Lees meer

Wiskunde 2025

Het Platform Wiskunde Nederland (PWN) heeft een schrijfgroep ingesteld onder leiding van Jan Karel Lenstra, de voormalige directeur van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI). De schrijfgroep gaat een visie voor de wiskunde formuleren voor de middellange termijn. In 2008 verscheen het Masterplan Toekomst Wiskunde, dat in 2012 werd aangepast…

Lees meer

Twaalf tenure track posities voor wiskunde

Om het wiskundig onderwijs en onderzoek op niveau te houden realiseren de wiskundeclusters twaalf tenure track posities aan de Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen. Dit wordt mede bekostigd uit de vier miljoen euro overbruggingsfinanciering die vorig jaar is toegekend door het ministerie van OCW aan NWO Exacte Wetenschappen. Sinds een aantal…

Lees meer

Certificaat Excellente prestatie op het gebied van Wiskunde

27 juni jl. kreeg Mark Kremer van het Etty Hilesum Lyceum in Deventer namens Platform Wiskunde Nederland het certificaat voor een excellente prestatie op het gebied van wiskunde uitgereikt. Hij behaalde voor het Centraal Examen Wiskunde B voor havo de maximale score (10).

Lees meer