Certificaat Excellente prestatie op het gebied van Wiskunde

27 juni jl. kreeg Mark Kremer van het Etty Hilesum Lyceum in Deventer namens Platform Wiskunde Nederland het certificaat voor een excellente prestatie op het gebied van wiskunde uitgereikt. Hij behaalde voor het Centraal Examen Wiskunde B voor havo de maximale score (10).

Lees meer

Nederland verslaat België en Luxemburg in wiskundederby

De Benelux Wiskunde Olympiade, die dit weekend plaatsvond in Dordrecht, is gewonnen door de zestienjarige Peter Gerlagh uit Tilburg. Hij wist drie van de vier opgaven foutloos op te lossen en bleef daarmee de andere 29 topleerlingen uit de Benelux overtuigend voor. Het Nederlandse team nam bij de prijsuitreiking op…

Lees meer

Vier miljoen euro ter overbrugging voor wiskundeclusters

De wiskundeclusters kunnen vier miljoen euro aan overbruggingsfinanciering tegemoet zien, via NWO Exacte Wetenschappen van het ministerie van OCW. De clusters hebben in het verleden van OCW en van EZ middelen ontvangen, maar worden niet structureel gefinancierd. Ook het huidige budget (2011-2013) is een tijdelijke overbrugging. Structurele financiering van het…

Lees meer

Tweemaal goud voor Nederland bij de Internationale Wiskunde Olympiade

Nederland heeft geschiedenis geschreven bij de Internationale Wiskunde Olympiade in Argentinië door twee gouden medailles binnen te halen. Van de 42 keer dat Nederland heeft meegedaan, heeft het slechts twee keer eerder een gouden medaille gewonnen: één in 1983 en één in 1977. Het team, bestaande uit de zes beste…

Lees meer

Masterplan Toekomst Wiskunde 2.0

Het wiskundig toponderzoek in ons land moet structurele financiering krijgen via de wiskundeclusters, en door het wiskundebudget van NWO te verhogen moeten de mogelijkheden voor ongebonden onderzoek worden gewaarborgd. Woensdag 6 juni 2012 is het op verzoek van het ministerie van OCW opgestelde Masterplan Toekomst Wiskunde 2.0 gepresenteerd. De schrijvers…

Lees meer

Tien aandachtspunten voor het rekenonderwijs

Rekenen is een veel besproken onderwerp en komt uitvoerig terug op conferenties en studiedagen. En er is een veelheid aan informatie voor schoolleiders, rekencoördinatoren en docenten. Rekenen heeft veel raakvlakken met wiskunde, waardoor wiskundesecties zich vaak over het rekenonderwijs moeten ontfermen. Waar moet je als sectie nu op letten? De…

Lees meer

MPE 2013: Mathematics of Planet Earth

Het symposium Mathematics of Planet Earth heeft  plaatsgevonden op 21 december 2013. Hier zijn de foto’s te vinden. MPE2013 is een wereldwijd initiatief om te laten zien wat wiskunde kan betekenen voor de uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien met betrekking tot klimaatveranderingen, duurzaamheid, natuurrampen, ecologie, biodiversiteit, epidemiologie, politieke/economische systemen…

Lees meer

NWO Exacte Wetenschappen en PWN gaan langdurige samenwerking aan

Den Haag, 20 december – NWO Exacte Wetenschappen en Platform Wiskunde Nederland zijn een langdurige samenwerking aangegaan. Dat is dinsdag 20 december bekrachtigd met de ondertekening van een convenant tussen beide partijen. Vanuit een gedeelde visie op het maatschappelijk en economisch belang van wiskunde voor Nederland, zullen zij zich gezamenlijk…

Lees meer

ASML Afstudeerprijs 2013 voor Wiskunde naar Stéphanie van der Pas (UL)

Op 29 november 2013 werden in het Hodshon Huis 50 aanmoedingsprijzen en 11 afstudeerprijzen uitgereikt. De aula was bijna tot de laatste stoel bezet bij de uitreiking van Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent 2013. In de categorie Wiskunde gingen de prijzen naar: Aanmoedingsprijzen Wiskunde en Technische Wiskunde Eric Pap…

Lees meer