KWG prijzen

KWG prijs voor promovendi

Vier tot zes promovendi krijgen jaarlijks op het Nederlands Mathematisch Congres de gelegenheid hun werk te presenteren. Een speciaal comité selecteert de winnaar die de KWG-prijs – de opvolger van de Philipsprijs – ontvangt bestaande uit een trofee en een geldprijs. De prijs wordt gesponsord door de stichting Compositio Mathematica.

De winnaars van de KWG prijs – tot 2014 de Philips prijs – zijn:

 • 2006: Joost Batenburg (UL)
 • 2007: Johan Bosman (UL)
 • 2008: Erik Jan van Leeuwen (CWI)
 • 2009: Stefan van Zwam (TU/e)
 • 2010: Matthias Munich (TU/e)
 • 2011: Julia Mikhal (UT)
 • 2012: Ruben van der Zwaan (UM)
 • 2013: René Pannekoek (UL)
 • 2014: Roberta Anna Iseppi (RUN)
 • 2015: Djordjo Milovic (UL)
 • 2016: Geoffrey Janssens (Vrije Universiteit Brussel)
 • 2017: Ralph Klaasse (UU)
 • 2018: Clara Stegehuis (TU/e)
 • 2019: Peter Koymans (UL)
 • 2020: Emiel Lorist (TUD)
 • 2021: Jan-Willem van Ittersum (UU)
 • 2022: Lucas Slot (CWI)

Brouwermedaille

Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881-1966) was een van de belangrijkste Nederlandse wiskundigen. Kort na het overlijden van Brouwer heeft het KWG, samen met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Brouwerprijs ingesteld.

Eens per drie jaar wijst het KWG een deelgebied van de wiskunde aan en vervolgens selecteert een speciale commissie een internationaal toonaangevend onderzoeker in dat deelgebied. De laatste wordt uitgenodigd tijdens het eerstvolgend Nederlands Mathematisch Congres een voordracht over zijn of haar vakgebied te geven die toegankelijk is voor een algemeen wiskundig gehoor. Na afloop wordt de laureaat de Brouwermedaille met bijbehorende oorkonde uitgereikt. De medaille geniet een groot internationaal prestige.
Lees meer.

N.G. de Bruijnprijs

Met ingang van 2016 wordt de N.G. de Bruijnprijs tweejaarlijks tijdens het Nederlands Mathematisch Congres uitgereikt. De prijs in 2016 werd uitgereikt voor het beste wiskundig wetenschappelijke werk dat in gerefereerde tijdschriften verschenen is in de jaren 2011 tot en met 2014.
De prijs wordt beschikbaar gesteld door Elsevier vanwege de samenwerking met het KWG bij het publiceren van Indagationes Mathematicae. In aanmerking voor de prijs komen kandidaten die de Nederlandse nationaliteit hebben, in Nederland wonen of verbonden zijn aan een Nederlandse instelling. De laureaat ontvangt een erepenning, een oorkonde en een geldbedrag van 4000 euro. De laureaat houdt een plenaire voordracht op het NMC. Reis- en verblijfskosten worden vergoed. Voor het NAW wordt een interview gehouden met de laureaat of de laureaat biedt een breed toegankelijk artikel aan bij het NAW.

De eerste winnaar van deze prijs is Marius Crainic. De prijs is uitgereikt op het BeNeLuxMC 2016.
In 2019 is de prijs uitgereikt aan Dion Gijswijt. Klik hier voor alle informatie.

Reacties zijn gesloten.