KHMW: afstudeer- en aanmoedigingsprijzen

De Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent worden jaarlijks toegekend ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken. De volgende prijzen zijn beschikbaar:

AFSTUDEERPRIJZEN, ter bekroning van uitzonderlijke studieresultaten (masterscriptie of onderzoeksverslag) aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs.

 • KNVI Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde (€ 5.000)
 • Tata Steel Prijs voor Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde      (€ 5.000)
 • Pfizer Prijs voor Life Sciences (€ 5.000)
 • AkzoNobel Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie       (€ 5.000)
 • Philips Afstudeerprijs voor Biomedische Technologie (€ 3.000)
 • Philips Afstudeerprijs Data Science and Artificial Intelligence     in Health Care (€ 3.000)
 • East-West Seed Afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen (€ 5.000)
 • ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde (€ 5.000)
 • Shell Afstudeerprijzen voor Natuurkunde (drie prijzen van € 5.000)
 • Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde (€ 3.000)
 • De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde (€ 3.000)
 • Enza Zaden Afstudeerprijs voor Biologie (€ 3.000)

AANMOEDIGINGSPRIJZEN, voor de beste studieresultaten in het eerste studiejaar aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs, 67
prijzen van elk € 500, in de studierichtingen:

 • Wiskunde en technische wiskunde: 9 prijzen. Sponsor: ORTEC
 • Natuurkunde en technische natuurkunde: 8 prijzen. Sponsor:    Stichting Physica
 • Scheikunde: 6 prijzen. Sponsor: Shell Global Solutions International
 • Informatica & technische informatica: 9 prijzen. Sponsor: KNVI
 • Chemistry of Life, Chemistry of Materials en Chemical Conversion: 3 prijzen. Sponsor: NWO ENW
 • Biomedische technologie: 2 prijzen. Sponsor: Philips
 • Chemische technologie: 3 prijzen. Sponsor: Koninklijke Van Wijhe Verf
 • Werktuigbouwkunde en materiaalkunde: 3 prijzen. Sponsor: Océ
 • Civiele en maritieme techniek: 3 prijzen. Sponsor: Havenbedrijf Amsterdam
 • Lucht-en ruimtevaarttechniek: 2 prijzen. Sponsor: LVNL
 • Farmacie of (bio)farmaceutische wetenschappen: 4 prijzen. Sponsor: KNMP
 • Biologie: 7 prijzen. Sponsor: Enza Zade

De prijzen worden op voordracht van de betrokken faculteiten, examencommissies en afstudeer-docenten toegekend door de KHMW.
Voor alle informatie klikt u hier.

 

Reacties zijn gesloten.