NMC 2024: Nederlands Mathematisch Congres

English text below

De voorbereidingen voor het Nederlands Mathematisch Congres 2024 zijn in volle gang en het programma begint vorm te krijgen. Keynote lezingen worden gegeven door Leslie Ann Goldberg (University of Oxford), Stefanie Jegelka (Massachusetts Institute of Technology) en Amie Wilkinson (University of Chicago). De Beeger-lezing wordt gegeven door Andrew Sutherland (Massachusetts Institute of Technology).

Alle vier de wiskundeclusters, de twee NWO Zwaartekracht programma’s, AI and Mathematics (AIM) en 4TU.AMI zullen een parallelsessie organiseren. Verder zullen er sessies worden georganiseerd door EWM-NL en door het nieuw opgerichte Jong KWG.

Naast de keynote lectures en de traditionele parallelsessies zullen de programmaonderdelen die vorig jaar werden geïntroduceerd, worden aangeboden: de workshops voor promovendi, de Poster Competition en de Indagationes Mathematicae Best Paper Award sessie. Daarnaast zijn er Speed Dates with Industry, en zullen de KWG PhD Prize, de Stieltjesprijs en de Pythagorasprijs worden uitgereikt.

Registreer nu om dit mooie evenement bij te wonen en collega’s uit het hele land weer eens te zien!: https://mathematischcongres.nl/registration2024/

Het NMC 2024 wordt gehouden in De Werelt in Lunteren.

NMC 2024: Dutch Mathematical Congress

The preparations for the Netherlands Mathematical Congress 2024 are in full swing, and the programme is taking shape. Keynote lectures will be given by Leslie Ann Goldberg (University of Oxford), Stefanie Jegelka (Massachusetts Institute of Technology), and Amie Wilkinson (University of Chicago). The Beeger lecture will be given by Andrew Sutherland (Massachusetts Institute of Technology).

All four mathematics clusters, the two NWO Gravitation programmes, AI & Mathematics and 4TU.AMI will organize a parallel session. Furthermore, there will be sessions organized by EWM-NL and by the newly established Young KWG.

Next to the keynote lectures and the traditional parallel sessions, the programme elements that were introduced last year, will be offered: the workshops for PhD studentsthe Poster Competition and the Indagationes Mathematicae Best Paper Award session. Besides the latter, the Speed Dates with Industry, the KWG PhD Prize, the Stieltjes Prize and the Pythagoras Prize ceremonies will take place. 

Register now to attend this great event and see colleagues from across the country again!: https://mathematischcongres.nl/registration2024/

The NMC 2024 will be held in De Werelt in Lunteren.

Reacties zijn gesloten.