Stieltjesprijs 2021-2022: report of the jury

(Nederlandse tekst hieronder)

The jury consisted of Erik van den Ban (UU), Odo Diekmann (UU, chair), Aernout van
Enter (RUG), Sara van de Geer (ETH Zürich), Frans Oort (UU), Marc Uetz (UT) and Kees Vuik
(TUD), with assistance from Marieke Kranenburg (UvA, secretary). A total of 74 dissertations
were assessed. External advice was obtained at various stages of the assessment. After an
initial selection, a shortlist of 12 dissertations was compiled. On Thursday December 8 2022
the jury met to discuss those 12 and to choose a winner.
Read the whole report of the jury here.

De jury bestond uit Erik van den Ban (UU), Odo Diekmann (UU, voorzitter), Aernout van
Enter (RUG), Sara van de Geer (ETH Zürich), Frans Oort (UU), Marc Uetz (UT) en Kees Vuik
(TUD), met assistentie van Marieke Kranenburg (UvA, secretaris). In totaal zijn 74 proefschriften
beoordeeld. In verschillende stadia van de beoordeling is extern advies ingewonnen. Na een
eerste selectie is een shortlist van 12 proefschriften samengesteld. Op donderdag 8 december 2022
kwam de jury bijeen om deze 12 te bespreken en een winnaar te kiezen.
Lees het hele jury rapport hier.

Reacties zijn gesloten.