Tussenevaluatie Sectorplancommissie Bèta en Techniek

Het sectorplan Bèta en Techniek (2019-2024) is halverwege. De sectorplancommissie Bèta en
Techniek begeleidt en evalueert de implementatie van het sectorplan en adviseert het ministerie
van OCW over de middeleninzet. Voor u ligt de tussenevaluatie van de sectorplancommissie over
de voortgang en succes van het sectorplan.
Lees hier de tussenevaluatie.

Reacties zijn gesloten.