Boekpresentatie: wiskunde en scientific machine learning

Van 1 tot 5 november werd in het Lorentz Center in Leiden de workshop ‘’Computational Mathematics and Machine Learning’’ georganiseerd. Onder de uitgenodigde sprekers  de experts en drijvende krachten achter het nieuwe vakgebied scientific machine learning: George Karniadakis, Petros Koumoutsakos, Karen Willcox, Weinan E; uit Nederland Erik Bekkers en Maureen van Eijnatten. Het wiskundecluster NDNS+ stelde fondsen beschikbaar om een mooi boekje samen te stellen over de rol van wiskunde voor dit belangrijke gebied van scientific machine learning. Het werd officieel gepresenteerd tijdens het workshop diner in het ‘’Prentenkabinet’’ in Leiden, waarbij ook 15 additionele genodigden uit politiek, bedrijfsleven en de academische wereld aanwezig waren. Het boekje met de pakkende titel ‘’Mathematics: key enabling technology for scientific machine learning’’ bevat een inleiding tot het vakgebied, daarnaast een beschrijving van het nationale initiatief ‘’AI and Mathematics’’ (AIM) en een tiental bijdragen van Nederlandse onderzoekers. Het boekje is HIER te downloaden.

Reacties zijn gesloten.