Beroepsprofiel wiskundeleraar

Om handvatten te geven aan beleidsmakers, lerarenopleidingen en anderen is er in overleg met leraren, lerarenopleiders en wetenschappers een beroepsprofiel opgesteld.

Dit beroepsprofiel karakteriseert het beroep van leraar wiskunde in het voortgezet onderwijs en beschrijft de bekwaamheden die nodig zijn om dit beroep uit te voeren. Het beroepsprofiel is ontwikkeld door Platform Wiskunde Nederland PWN, de koepelorganisatie van de beroepsvereniging van wiskundeleraren NVvW en de vereniging van wiskundigen KWG.
U kunt het beroepsprofiel hier downloaden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.