Vacature voorzitter PWN

Het Platform Wiskunde Nederland (PWN) is opgericht in 2010 om de positie van de wiskunde in Nederland te verbeteren en de zichtbaarheid van de wiskunde als zelfstandige discipline te bevorderen. Daarnaast is er de duidelijke wens om te komen tot één enkel gezicht voor de wiskunde dat de gehele beroepsgroep in Nederland vertegenwoordigt. Het platform streeft versterking na van de financiële, bestuurlijke, wetenschappelijke en publicitaire positie van de wiskunde in Nederland, evenals de coherente en effectieve inzet van middelen ten behoeve van het wiskundeonderzoek en wiskundeonderwijs, zowel in wetenschappelijk als in maatschappelijk opzicht.

In verband met het aflopen van de 2e termijn van de huidige voorzitter, is PWN op zoek naar een

VOORZITTER

van het bestuur.

De PWN-voorzitter is voorzitter van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van PWN, is het gezicht naar buiten toe van PWN en representeert wiskundig Nederland richting beta-decanen, NWO en andere gremia. De voorzitter van PWN is een persoon met gezag binnen de wiskunde, representatief en outgoing, verbindend, organisatorisch sterk en heeft hart voor wiskundeonderwijs op alle niveaus.
De PWN-voorzitter werkt nauw samen met de PWN-directeur, die leiding geeft aan en verantwoordelijk is voor al het uitvoerende werk van PWN. De voorzitter en directeur van PWN vullen elkaar aan en kunnen goed met elkaar samenwerken, zij vormen een sterk duo.

De PWN-voorzitter vormt ook een sterke tandem met de voorzitter van de Wiskunderaad. Indien mogelijk zouden deze functies in dezelfde persoon verenigd kunnen worden. De komende twee jaar heeft de huidige voorzitter van de Wiskunderaad aangegeven nog beschikbaar te zijn. Er dient een goede afstemming te zijn tussen beide voorzitters over hun rollen naar buiten toe.

De PWN-voorzitter toont betrokkenheid bij alle PWN-commissies: Onderzoek, Onderwijs, Innovatie, Publiciteit en Publicaties. Ook onderhoudt de PWN-voorzitter de contacten met de besturen van KWG en NVvW.

Professionele kwaliteiten:

  • gepromoveerd en ervaren in wiskunde-onderzoek en/of -onderwijs (bij voorkeur actief hoogleraar),
  • bekend met en erkend in de landelijke wiskunde,
  • affiniteit met actuele onderwijsontwikkelingen in VO en HO,
  • uitgebreid netwerk in de wetenschap,
  • actief in relevante organisaties.

Persoonlijke kwaliteiten:

  • motiverend, inspirerend en verbindend,
  • in staat en bereid om initiatieven te nemen,
  • actief en pro-actief.

Sollicitaties dienen uiterlijk 19 februari 2021 in het bezit te zijn van de directeur van PWN, prof.dr.

W.H.A. Schilders, op het e-mail adres bureau@platformwiskunde.nl.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.