Ars et Methesisdag op zaterdag 21 november.

Ars et Mathesis (A&M) is een platform voor mensen met interesse in kunst in relatie tot wiskunde. Jaarlijks organiseren wij een A&M-dag in de vorm van een Symposium met voordrachten en ontmoetingen. Dit jaar is alles anders. Zo is de A&M-dag dit jaar in de vorm van een ZOOM-webinar. Op as. zaterdag 21 november van 14 tot 16 uur.  Er staat o.a. een rondleiding in MoMath New York op het programma !   
Voor alle informatie: klik hier
Klik hier voor het programma.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.