Tien aandachtspunten voor het rekenonderwijs

Rekenen is een veel besproken onderwerp en komt uitvoerig terug op conferenties en studiedagen. En er is een veelheid aan informatie voor schoolleiders, rekencoördinatoren en docenten. Rekenen heeft veel raakvlakken met wiskunde, waardoor wiskundesecties zich vaak over het rekenonderwijs moeten ontfermen. Waar moet je als sectie nu op letten? De commissie Onderwijs van Platform Wiskunde Nederland stelde een document op met tien aandachtspunten. Lees het hier.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.